Strøm og Syddansk Musikkonservatorium indgår partnerskab

3. marts 2020. Tekst af William Sass & Jesper Asp / Foto: Daniel Liversage.  To af landets væsentlige aktører inden for elektronisk musik danner bro mellem uddannelse og den professionelle virkelighed. Syddansk Musikkonservatorium, som udbyder uddannelsen Elektronisk Musik og Lydkunst, og Danmarks organisation for elektronisk musik, Strøm, har indgået et formelt samarbejde i form af en Read the full article...

af | 3. mar 2020

3. marts 2020. Tekst af William Sass & Jesper Asp / Foto: Daniel Liversage. 

To af landets væsentlige aktører inden for elektronisk musik danner bro mellem uddannelse og den professionelle virkelighed. Syddansk Musikkonservatorium, som udbyder uddannelsen Elektronisk Musik og Lydkunst, og Danmarks organisation for elektronisk musik, Strøm, har indgået et formelt samarbejde i form af en partnerskabsaftale.

Målet er at styrke den elektroniske musik som kunstform gennem talentaktiviteter, videndeling, udviklingsarbejde og analyser. Desuden fokuserer parterne på at samarbejde om at skabe udveksling og tæt dialog mellem aftagerfeltet og uddannelsesinstitutionen med særligt fokus på arbejdsmarkedet for elektroniske musikere og lydkunstnere.

Rektor Claus Skjold Larsen siger om samarbejdet: ”Vi arbejder målrettet på at vores dimittender får en glidende overgang fra konservatoriet til det kunstneriske arbejdsmarked. Det gør vi blandt andet ved at sikre os, at de hele tiden indgår i sammenhænge med det professionelle arbejdsfelt og får personlige kontakter og netværk i branchemiljøet for elektronisk musik”.

Direktør for Strøm, Frederik Birket-Smith, siger: ”Aftalen er vigtig, ikke bare for Strøm, men for dansk elektronisk musik, idet den skaber bro mellem Strøms aktiviteter og SDMK’s uddannelse. Konkret betyder det, at projekter som Strøm til Børn takket være samarbejdet kan udfolde sig i Esbjerg, hvor vi udover at lære ungerne at skabe musik også kan samle op på, hvad og hvordan de lærer, og dermed også hvordan resten af landets børn kan blive kreative og skabende med digital teknologi.

I visionen for samarbejdet skitseres en række fælles initiativer og områder, hvor konservatoriets studerende kan indgå i praksisnære aktiviteter med Strøms professionelle fagmiljø — f.eks. som undervisere i projekter som Strøm til Børn, der netop er blevet tildelt 250.000 kr. af Musikhandlingsplanen til at undervise folkeskoleelever i Esbjerg i at skabe musik og udtrykke sig kreativt med teknologi. Derudover indebærer partnerskabet praktikmuligheder, sparring ifm. festivaler, mentorordninger, mv.

Claus Gahrn, faglig koordinator for Syddansk Musikkonservatoriums elektroniske musikere, siger om aftalen: ”Interessen for konservatoriets uddannelse i elektronisk musik og lydkunst har været støt stigende de senere år. Samtidig går udviklingen inden for feltet forholdsvis hurtigt. Derfor er det vigtig at vi er i tråd med branchen og arbejdsmarkedet, så vores studerende har optimale muligheder for at finde fodfæste som udøvere og kunstneriske entreprenører. Det tror jeg denne aftale med Strøm kan være medvirkende til.”

Gennem et tæt og forpligtende samarbejde mellem SDMK’s højere videregående kunstneriske uddannelser og Strøms store netværk af branchefolk og aktiviteter, ønsker parterne at forløse en række fælles potentialer og styrke sammenhængskraften i det elektroniske musikmiljø som helhed.

Yderligere information:

Claus Skjold Larsen, rektor, Syddansk Musikkonservatorium, csl@sdmk.dk

Frederik Birket-Smith, direktør, Strøm, frederik@strm.dk

Claus Gahrn, fagkoordinator for uddannelsen Elektronisk Musik og Lydkunst, mail@clausgahrn.dk

Partnerskabets initiativer udfolder sig inden for følgende områder:

 • Strøm som mentor for EMOL-studerendes festival- og entreprenørskabsaktiviteter
 • Information til potentielle ansøgere til EMOL-uddannelsen (via Strøms videndelingsaktiviteter)
 • Div. praktikmuligheder for SDMK-studerende (f.eks. via Strøm til Børn)
 • Samarbejde om udviklingsaktiviteter herunder udvikling af videngrundlaget for kunstformen elektronisk musik og lydkunst
 • Analyser og undersøgelser inden for området elektronisk musik og lyd kunst
 • Artist talks, workshops og masterclasses
 • Praktisk erfaring med og viden om professionelle projekter inden for den elektroniske musik
 • Styrkelse af deres færdigheder og kompetencer vedrørende undervisning med og i elektronisk musik
 • Styrkelse af deres branchekendskab
 • Kvalificeret dialog med professionelle nøglepersoner på den elektroniske musikscene
 • Mulighed for netværksdannelse med det professionelle arbejdsmarked
 • Bedre og mere omfattende viden om de praktiske vilkår på arbejdsmarkedet for den elektroniske musik