OM

 

STRØM

_ TIL ELEKTRONISK MUSIK _ TIL ELEKTRONISK MUSIK _ TIL ELEKTRONISK MUSIK _ TIL ELEKTRONISK MUSIK

 

Danmarks institution for elektronisk musik. Danmarks institution for elektronisk musik.
Strøm er Danmarks institution for elektronisk musik, der arbejder for og med det elektroniske musikmiljø. Gennem et tæt samarbejde med elektroniske musikaktører samt koncert-, undervisnings-, videndelings- og netværksaktiviteter stimulerer og katalyserer Strøm genren i Danmark, som er i rivende udvikling – både inden- og udenfor landets grænser.
 
Strøm favner lokale som internationale artister og præsenterer alt fra elektronisk klubmusik til alternative nichegenrer med et stringent fokus på kvalitet og inklusion.
Fra perioden 2017-2020 modtager Strøm tilskud via en målaftale med Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune til aktiviteter.
Læs hele målaftalen her.

STRØM TIL BØRN

Strøm til børn danner mangfoldige musikalske fællesskaber, der går på tværs af sociale, kulturelle og kønsmæssige baggrunde, da hver enkelt elevs kompetencer bliver sat i spil i trygge rammer. Fokus er rettet mod det individuelle udtryk, frem for at spille rigtigt eller forkert. Læs meget mere herunder, eller skriv til os.

→ Læs mere

EVENTS

Den årlige Strøm Festival i august præsenterer elektronisk musik af højeste kvalitet for mere end 15.000 gæster. Programmet sammensættes af lokale talenter og artister fra vækstlaget såvel som etablerede professionelle fra den danske og internationale elektroniske musikscene.

VIDEN

Strøm Knowledge præsenterer undervisnings- og videndelingsaktiviteter med udgangspunkt i elektronisk musik og moderne musikteknologi. Vi skaber progressive metoder for undervisning og musikformidling og ofte med en direkte forbindelse til vores festival eller konkrete events.

Daglig ledelse

Direktør
Frederik Birket-Smith
frederik@strm.dk

Sekretariatsleder
Maja Kring Schjørring
maja@strm.dk

Indhold
Kristian Kjøller
kk@strm.dk

Kommunikation
Bjarke Due Gunslev
bjarke@strm.dk

Digital Kommunikation
William Sass
william@strm.dk

Marketing & Partnerskaber
Frederik Bentsen
fb@strm.dk

Knowledge
Jeppe Vingum
jeppe@strm.dk

Produktion
Thorbjørn Ulvskov
thorbjorn@strm.dk

Strøm til Børn
Jeanette Frederiksen
jeanette@strm.dk

Assistent
Freia Buus Bille
freia@strm.dk

Bestyrelse

Strøms bestyrelse er en kompetencebaseret bestyrelse, som består af fem til syv bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på fire år og kan maksimalt sidde i bestyrelsen i to sammenhængende udpegningsperioder.

Bestyrelsen sammensættes så den afspejler Strøms virksomhed og kontekstuelle vilkår.

Gunnar K. Madsen
Formand

Udpegningsperiode 2018–2022

Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:

 • Strøm Festival
 • Strøm Platform
 • Drift, ledelse og strategi
 • Kulturpolitik
 • Funding, økonomi og forretningsudvikling

Andreas Groth Clausen
Næstformand

Udpegningsperiode 2018–2022

Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:

 • Strøm Festival.
 • Strøm Events.
 • Kulturpolitik.
 • Funding, økonomi og forretningsudvikling.

Lis Zacho

Udpegningsperiode 2019–2022

Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:

 • Strøm Knowledge (specifikt børn unge og uddannelse).
 • Partnerskaber.

Jesper Kofoed-Melson

Udpegningsperiode 2018–2022

Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:

 • Strøm Festival.
 • Strøm Events.
 • Kulturpolitik.
 • Drift, ledelse og strategi.

Partnere

Strøm samarbejder med en lang række offentlige partnere, sponsorer og fonde. Fælles for disse er, at de bidrager til at Strøm kan realisere sin mission om at styrke det elektroniske musikmiljø og udbredelsen af elektronisk musik gennem fælles projekter og sponsorater.

Strøms offentlige hovedbidragsydere er Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune.