Stærk elektronisk sensommer: Strøm er tilbage 31. august – 3. september 2023

af | 22. jun 2023

Strøm Festival 2023 gør din sensommer elektrisk: I år folder festivalen sig ud over byrummet den sidste dag i august og den første weekend i september.

Fra koncerter i metrotog og parker til fester på tagtoppe og i teaterrum: Siden 2006 har Strøm Festivalen løftet den elektroniske musik fra undergrundens og natklubbernes dansegulve og ud i byrummet. Gennem årene er der blevet afholdt koncerter, fester og events i alt fra kirker, klokketårne og kraftvarmeværker til svømmehaller og underjordiske cisterner.

— English below —

Mød holdet bag årets festival her.

Også i år sætter festivalen strøm til nye byrum og bygninger: Fra Glyptotekets vinterhave og tagterrasse til den rå og spraglede venue Odds and Ends ved Tunnelfabrikken i det industrielle Nordhavnen.

Strøm bevæger sig som altid dynamisk gennem byrummet og strækker sig samtidig fra den ene ende af genre-spektret til den anden, så man både kan opleve de allerførste pionerer inden for dansk elektronisk musik og de nyeste genre-hoppende strømninger fra Sydamerika.

“Musikprogrammet i år spænder fra jungle til psytrance. Det er virkelig hele molevitten – men altid med fokus på sublim lyd – og masser af bas”, siger Strøms nye musikchef, Simone Øster.

“Jeg kan godt lide, når musikken ikke kan puttes i kasser, så jeg booker gerne musikere, der har en flydende tilgang til genrer og stilarter, fx hvor elementer fra dubstep møder techno eller electro møder dembow-rytmer. Det bliver ikke events, der er skåret i firkanter, når det kommer til genrer, og den crowd, de normalt tiltrækker. Det er mere spændende, når man blander sagerne”, siger hun.

Mød holdet bag årets festival her: Meet the Strøm Team

En af festivalens helt store klassikere og tætpakkede publikumsmagneter er også tilbage i år, nemlig Trans Metro Express, hvor fire danske elektroniske musikere komponerer musik til metrostrækningerne mellem henholdsvis Vanløse-Vestamager og Vanløse-Lufthavnen og fremfører musikken live i det kørende metrotog, proppet til randen med feststemt publikum. For første gang nogensinde kan festpassagererne i år hoppe direkte fra festtoget og til efterfest ved endestationen i Vanløse på Alice på Stairway.

Mange flere detaljer og overraskelser fra årets program vil løbende blive afsløret her på strm.dk samt på facebook og instagram gennem juli og august.

Pressehenvendelser sendes til Christina Majcher på press@strm.dk.

  • Læs om hele Strøm-holdets favorit-Strøm-øjeblikke gennem årene lige her.

— IN ENGLISH

Strøm Festival 2023 electrifies your late summer: This year, the festival takes place on August 31st to September 3rd.

From concerts in metro trains and parks to parties on rooftops and in theaters: Since 2006, Strøm Festival has taken the electronic music from the underground dance floors and nightclubs and moved it into the urban landscapes. Over the years, concerts, parties, and events have taken place in everything from churches, bell towers and power plants to swimming pools and underground water reservoirs.

Strøm will move into new spaces and buildings this year, too: From the Glyptotek’s winter garden and rooftop terrace to the raw and vibrant venue Odds and Ends at Tunnelfabrikken in the industrial Nordhavn area.

Strøm moves dynamically through the cityscape while also spanning the entire spectrum of genres, allowing you to experience both the very first pioneers of Danish electronic music and the latest genre-hopping musical currents from South America.

“This year’s music program ranges from jungle to psytrance. It really covers the whole spectrum – but always with a focus on sublime sound and plenty of bass,” says Strøm’s new head of music, Simone Øster.

“I really enjoy when music cannot be confined to boxes, so I like to book musicians who have a fluid approach to genres and styles, such as blending elements of dubstep with techno or electro with dembow rhythms. These events won’t be neatly categorized when it comes to genres – and the crowd they attract. It’s so much more exciting when things are mixed up,” she adds.

One of the festival’s beloved classics (and a fully packed audience favorite) is also returning this year: Trans Metro Express. Four Danish electronic musicians compose music for the metro routes between Vanløse-Vestamager and Vanløse-Copenhagen Airport and perform the music live on the moving metro train, filled to the brim with an up-for-it party crowd. For the first time ever, party passengers can jump directly from the party train to an after-party by the Vanløse metro station – at ALICE on Stairway.

Many more details and surprises from this year’s program will be revealed gradually on strm.dk as well as on Facebook and Instagram throughout July and August.

For press inquiries, please contact Christina Majcher at press@strm.dk.

Strøm Festival has been made possible by the support of Statens Kunstfond, Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune and Frederiksberg Fonden.