Undersøgelse af elektronisk musik Danmark

Undersøgelsen af Danmarks elektroniske musikmiljø blev igangsat af Roskilde Festival Fonden og Foreningen Strøm i 2015, da man ønskede mere og bedre viden om de aktører, der beskæftiger sig med elektronisk musik i Danmark – fra promoterer til artister. Man havde brug for noget valideret viden om de karakteristika, behov og udfordringer som miljøet havde.

Ph.d. i musik- og lydopfattelse Ingeborg Okkels blev valgt til at lave undersøgelsen, der forløb over to faser. Første fase var en prototype, der lå klar i sommeren 2016. Anden fase var mere omfattende. Her dannede fire debatsessions og 1683 spørgeskemabesvarelser fra elektroniske musikaktører baggrundsmateriale for den endelige rapport. Processen tog over et år, men d. 14. september 2017 lå rapporten klar.

Rapporten er tiltænkt som et værktøj til det elektroniske musikmiljø. Ved at producere valideret viden om hvem vi er, hvor mange vi er, hvad vores udfordringer er, hvor stort økonomisk potentiale vi har mv., kan den indgå som værdifulde argumenter i eksempelvis ansøgninger til stat og kommune eller som rygdækning til samarbejder med kommercielle partnere.

Rapporten er fuldstændig åben for alle, og det er vores forhåbning, at miljøet tager resultaterne til sig og bruger dem aktivt i den fortsatte udvikling af det elektroniske musikmiljø i Danmark.

Læs resultaterne fra fase 1 her

Læs resultaterne fra fase 2 her