Om Strøm

Strøm er Danmarks organisation for elektronisk musik, der arbejder for og med det elektroniske musikmiljø. Gennem et tæt samarbejde med elektroniske musikaktører samt koncert-, undervisnings-, videndelings- og netværksaktiviteter stimulerer og katalyserer Strøm genren i Danmark, som er i rivende udvikling – både inden- og udenfor landets grænser.

Strøm favner lokale som internationale artister og præsenterer alt fra elektronisk klubmusik til alternative nichegenrer med et stringent fokus på kvalitet og inklusion.

Fra perioden 2017-2020 modtager Strøm tilskud via en rammeaftale med Statens Kunstfond, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune til aktiviteter. Læs hele rammeaftalen her.

Strøm Events

Den årlige Strøm Festival i august præsenterer elektronisk musik af højeste kvalitet for mere end 15.000 gæster. Programmet sammensættes af lokale talenter og artister fra vækstlaget såvel som etablerede professionelle fra den danske og internationale elektroniske musikscene. Festivalen udmærker sig desuden ved at være en byfestival, der anvender alternative koncertlokationer over hele København og Frederiksberg. Byens rum inddrages aktivt for at skabe synergier mellem byrum og musik – mellem lyd og arkitektur.

Udover at præsentere de nyeste tendenser for elektronisk musik til den årlige festival arbejder Strøm ligeledes med elektroniske musikevents over hele året, fordelt over hele Danmark. Fokus er stadig ubestridt på elektronisk musik af højeste kvalitet, men her samarbejdes i højere grad med lokale aktører i et forsøg på at udvide grænserne for, hvad publikum oplever som elektronisk musik i hele landet – også de steder, der ikke sædvanligvis eksponeres for genren.

Strøm Knowledge

Strøm Knowledge præsenterer undervisnings- og videndelingsaktiviteter med udgangspunkt i elektronisk musik og moderne musikteknologi. Vi skaber progressive metoder for undervisning og musikformidling og ofte med en direkte forbindelse til vores festival eller konkrete events.

Strøms undervisnings- og videndelingsprogram arbejder inden for to indsatsområder; 1) det elektroniske musikmiljø, og 2) musikundervisnings- og uddannelsesområdet generelt.

Strøm Platform

Aktiviteterne i Strøm Platform bidrager til, at skabere, udøvere og formidlere fra det danske elektroniske musikmiljø oplever en styrket faglig identitet, netværk og videndeling. Dette sker via en række fysiske aktiviteter med fokus på genreudvikling og genredokumentation såsom workshops,talks og forskning, men også digitale dokumentationsaktiviteter såsom lydoptagelser, live-streams, video, foto- og musikjournalistik om det danske elektroniske musikmiljø.

Daglig ledelse

Direktør: Frederik Birket-Smith – frederik@strm.dk
Sekretariatsleder: Maja Kring Schjørring – maja@strm.dk
Indhold: Kristian Kjøller – kk@strm.dk
Kommunikation: Bjarke Due Gunslev – bjarke@strm.dk
Marketing & Partnerskaber: Frederik Bentsen – fb@strm.dk
Knowledge: Jeppe Vingum – jeppe@strm.dk
Strøm Lab: Fergus Murphy – lab@strm.dk
Produktion: Thorbjørn Ulvskov – thorbjorn@strm.dk

Downloads

Strøms Vedtægter
Årsrapport 2018
Årsrapport 2017
Strøm Logoer

Bestyrelse
Strøms bestyrelse er en kompetencebaseret bestyrelse, som består af fem til syv bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne udpeges for en periode på fire år og kan maksimalt sidde i bestyrelsen i to sammenhængende udpegningsperioder.
Bestyrelsen sammensættes så den afspejler Strøms virksomhed og kontekstuelle vilkår.
 
Gunnar K. Madsen – Formand
Udpegningsperiode: 2018-2020.
Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:
 • Strøm Festival.
 • Strøm Platform.
 • Drift, ledelse og strategi.
 • Kulturpolitik.
 • Funding, økonomi og forretningsudvikling.
Andreas Groth Clausen – Næstformand
Udpegningsperiode: 2018-2022.
Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:
 • Strøm Festival.
 • Strøm Events.
 • Kulturpolitik.
 • Funding, økonomi og forretningsudvikling.
Lis Zacho
Udpegningsperiode: 2019-2022.
Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:
 • Strøm Knowledge (specifikt børn unge og uddannelse).
 • Partnerskaber.
Georg Rasmussen
Udpegningsperiode: 2018-2020.
Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:
 • Strøm Knowledge.
 • Strøm Festival.
 • Strøm Events.
 • Elektronisk musik- og genreforståelse.
 • Funding og økonomi.
Jesper Kofoed-Melson
Udpegningsperiode: 2018-2022.
Spidskompetencer i forhold til Strøms kompetencebehov og aktivitetsområder:
 • Strøm Festival.
 • Strøm Events.
 • Kulturpolitik.
 • Drift, ledelse og strategi.
Bestyrelser & Udvalg

Strøm er repræsenteret i følgende bestyrelser/udvalg:
Medlem – Kødbyforeningen
Medlem – Frederiksberg Kommunes Musikudvalg
Medlem – Brancheforeningen af Oplevelsesproducenter (BAO)
Medlem – Konservatoriets aftagerpanel, Syddansk Musikkonservatorium (SDMK)Partnere

Strøm samarbejder med en lang række offentlige partnere, sponsorer og fonde. Fælles for disse er, at de bidrager til at Strøm kan realisere sin mission om at styrke det elektroniske musikmiljø og udbredelsen af elektronisk musik gennem fælles projekter og sponsorater.

Strøms hovedsponsor er Heineken, og Strøms offentlige hovedbidragsydere er Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Statens Kunstfond og Røgfrit København.

Offentlige partnere


       

Sponsorer


Fonde m.m.