Røgfrie Musikoplevelser

Partnerskab med Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse
Strøm initierede i 2014 et partnerskab med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune og Kræftens Bekæmpelse. Partnerskabet har til hensigt at mindske synligheden af rygning til Strøms events samt undersøge rygningens plads i det danske musikmiljø. Derfor har Strøm ikke har solgt cigaretter til sine arrangementer siden 2014, ligesom rygning ikke eksponeres i Strøms visuelle materiale som billeder og videoer. På den måde søger samarbejdet at bidrage til et røgfrit musikmiljø. Projektet udmønter sig konkret i udvikling og tiltrædelse af et kodeks.

Strøm-direktør Frederik Birket-Smith om partnerskabet
“Vi mener, det er vigtigt, at Strøm som festival og kulturorganisation tager stilling til, hvilke samarbejdspartnere vi vælger, og at vi ikke med lukkede øjne og fremstrakte arme tager blindt imod alle økonomiske bidrag. Vores samarbejdspartnere skal reflektere vores værdier som organisation, og det er ikke Strøms intention at være moralens vogter, hvad angår folks personlige rygevaner, men blot en stille opfordring til omtanke.”

Strøms kodeks
Strøm forpligter sig på:

  • at al officiel presse-, promoverings-, dokumentations- og kommunikationsmateriale for samtlige af Strøms aktiviteter ikke indeholder cigaretter, e-cigaretter, rygning eller symboler for, der synliggør eller promoverer rygning. Dette gælder også sociale medier, video, foto, blogindlæg mv.
  • ikke at modtage økonomisk støtte, naturalier eller anden form for direkte eller indirekte støtte fra tobaksindustrien, tobaksrelaterede organisationer, herunder e-cigaret relaterede virksomheder og organisationer
  • ikke at sælge cigaretter eller e-cigaretter til Strøms arrangementer