Strøm Knowledge: Get Played, Get Paid – Talk med KUVO og Koda

Dato

08.08.2019

Tidsrum

14.00-16.00

Sted

Strøm Lab

Facebook event

Event på Facebook

ENGLISH BELOW
Når KODA udbetaler penge til danske artister, er der mange af de danske elektroniske artister, der ikke modtager så meget som de burde. Der har nemlig ikke været et system til at registrere meget af den musik, der bliver spillet på de danske natklubber. Men det er måske ved at blive ændret nu.

Koda har nemlig indgået et samarbejde med KUVO by Pioneer DJ om levering af musikdata fra danske natklubber. KUVO by Pioneer DJ har udviklet en boks, der kan kobles til klubbens DJ-pult og automatisk registrere de tracklister, der bliver spillet. Tracklisterne kan efterfølgende deles af DJs på KUVOs sociale platform, men kan også bruges af rettighedsorganisationer som grundlag for udbetaling af royalties til de komponister, der har skabt
musikken.

KUVO og Kodas samarbejde giver nye muligheder for en mere præcis udbetaling af royalties til det elektroniske område, hvor det generelt har været en udfordring at skaffe dækkende musikrapportering fra diskoteker og natklubber.

Proceskonsulent Kasper Frost Iversen fra Koda forklarer baggrunden for samarbejdet mellem Koda og KUVO, og fremlægger de muligheder og udfordringer, der set fra Kodas synspunkt ligger i projektet.

Efterfølgende vil problemstillingerne blive diskuteret af August Fenger (Eloq), Frederik Birket-Smidt (Strøm) og Kasper Frost Iversen (Koda).

Dato: 8. august 2019
Talk starter: 14.00
Talk slutter: 16.00
Sted: Strøm Lab
Pris: Gratis

NB: Strøm er kontantløs. Det vil sige, at der kun kan betales med betalingskort og MobilePay i baren og døren.

Strøm Lab er Danmarks elektroniske musikscenes mødested. Strøm Lab er specialiseret i moderne musik og lyd, urban ungdomskultur og musikteknologi, og fungerer som udviklingsrum for hele den elektroniske genre. Under Strøm Festival kan du blandt andet opleve artist talks, foredrag, workshops og debatter med aktører fra hele verden.

Strøm Festival
For 13. år i træk fylder Strøm Festival København og Frederiksberg med elektronisk musik. Vi bruger byens urbane rum – fra åbne pladser til de mørke natklubber, fra monumentale kirker til offentlige gader. Alt sammen for at matche den musikalske æstetik med et passende miljø.

Strøm Festival 2019 foregår fra d. 7. – 10. august 2019.

Mange tak til vores partnere
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Statens Kunstfond, Heineken og Tuborgfondet.


When Koda gives out money to danish artists there are a lot of electronic artists who don’t receive as much as they should. This is due to the lack of a system that is able to register all the music that is played at danish nightclubs – at least until now.

Koda has made a collaboration with KUVO by Pioneer DJ about delivery of music data from danish nightclubs. KUVO by Pioneer DJ has developed a box that connects with the DJ’s turntable and automatically registers all tracklists. The tracklists are then shared by DJ’s on KUVO’s social platform but can also be accessed by rights organisations as the foundation for royalty payments to artists that have created the music.

The collaboration brings new possibilities for a more accurate royalty payment in the electronic field that has been challenged by a lack of reporting from discotheques and nightclubs.

Yet for the process to function properly, a lot of conditions have to be taken into account. The boxes have to be installed at the clubs, all data must be of a certain quality and all electronic composers must be members of Koda or unions alike.

Process consultant Kasper Frost Iversen from Koda explains the background behind the collaboration and presents the possibilities and challenges that the project – according to Koda – faces.

Afterwards the issues will be discussed by August Fenger (Eloq), Frederik Birket-Smidt (Strøm) and Kasper Frost Iversen (Koda).

Date: 8th august 2019
Talk starts: 14.00
Talk ends: 16.00
Location: Strøm Lab
Tickets: Free

NOTE: Strøm is cash free. We only receive credit cards and MobilePay at the bar and entrance.

Strøm Lab is the meeting point of Denmark’s electronic music scene. Strøm Lab specialises in modern music and sound, urban youth culture and music technology, and functions as a room for development of the entire electronic genre. During Strøm Festival you get the opportunity to experience artist talks, lectures, workshops and debates with people from around the world.

Strøm Festival
For the 13th consecutive year Copenhagen and Frederiksberg will be full of electronic music during Strøm Festival. Strøm Festival takes on a variety of urban spaces from dark nightclubs to open and public spaces, from monumental churches to moving transportation.

Strøm Festival 2019 takes place August 7. – 10. 2019.

Thanks to our partners
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Statens Kunstfond, Heineken and Tuborgfondet.