Strøm Knowledge: Baslindring – Kan musik lindre smerter?

Dato

09.08.2019

Tidsrum

14.00-16.00

Sted

Strøm Lab

Facebook event

Event på Facebook

ENGLISH BELOW
Kan basfrekvenser bruges som smertelindring eller til at mindske depression?

Kom til foredrag med speciallæge i neurologi, Peter Michael Nielsen, der gennem de sidste 30 år har udforsket opfattelse af lyd, både hørbar, subsonisk og musik. Det har ledt til udviklingen af behandlingsmetoden, HALF-MIS (High Amplitude Low Frequency Music Impulse Stimulation).

Behandlingen har vist sig at have en markant effekt på både depression og smerter, og udgøres af et musikstykke, der er komponeret, arrangeret og produceret til formålet.

Foredraget gennemgår baggrund, metode og foreløbige videnskabelige resultater af HALF-MIS, der lanceres verden over som en medicinsk behandlingsmetode, men også som en helt ny måde at komponere og producere musik.

Metoden vil i forlængelse af foredraget blive demonstreret på moderator Rasmus Poulsen (Raske Penge), der derefter vil overlade pladsen til udvalgte interesserede publikummer. Musikstykket varer omkring 20 minutter og er en uropførelse af Peters elektroniske komposition »SoundSphere«

Dato: 9. august 2019
Foredrag starter: 14.00
Foredrag slutter: 16.00
Sted: Strøm Lab
Pris: Gratis

NB: Strøm er kontantløs. Det vil sige, at der kun kan betales med betalingskort og MobilePay i baren og døren.

Strøm Lab er Danmarks elektroniske musikscenes mødested. Strøm Lab er specialiseret i moderne musik og lyd, urban ungdomskultur og musikteknologi, og fungerer som udviklingsrum for hele den elektroniske genre. Under Strøm Festival kan du blandt andet opleve artist talks, foredrag, workshops og debatter med aktører fra hele verden.

Strøm Festival
For 13. år i træk fylder Strøm Festival København og Frederiksberg med elektronisk musik. Vi bruger byens urbane rum – fra åbne pladser til de mørke natklubber, fra monumentale kirker til offentlige gader. Alt sammen for at matche den musikalske æstetik med et passende miljø.

Strøm Festival 2019 foregår fra d. 7. – 10. august 2019.

Mange tak til vores partnere
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Statens Kunstfond, Heineken og Tuborgfondet.


Can bass frequencies be used to relief pain or to reduce symptoms of depression?

Experience a lecture with doctor in neurology, Peter Michael Nielsen, who has researched in sound perception – both sonic, subsonic and musical – through the last thirty years. It has led him to the development of the method of treatment, HALF-MIS (High Amplitude Low Frequency Music Impulse Stimulation).

The treatment has shown to be effective in the treatment of both depression and pains, and consists of a piece of music which has been composed, arranged and produced to this specific purpose.

The lecture presents the background, method and preliminary results of HALF-MIS which will be launched worldwide as a medical treatment but also a whole new way of composing and producing music.

The method will be demonstrated on moderator Rasmus Poulsen (Raske Penge) who will then leave the seat for interested participants to try. The piece of music lasts twenty minutes and will be the premiere of Peter’s electronic composition »SoundSphere«.

Date: 9th august 2019
Lecture starts: 14.00
Lecture ends: 16.00
Location: Strøm Lab
Tickets: Free

NOTE: Strøm is cash free. We only receive credit cards and MobilePay at the bar and entrance.

Strøm Lab is the meeting point of Denmark’s electronic music scene. Strøm Lab specialises in modern music and sound, urban youth culture and music technology, and functions as a room for development of the entire electronic genre. During Strøm Festival you get the opportunity to experience artist talks, lectures, workshops and debates with people from around the world.

Strøm Festival
For the 13th consecutive year Copenhagen and Frederiksberg will be full of electronic music during Strøm Festival. Strøm Festival takes on a variety of urban spaces from dark nightclubs to open and public spaces, from monumental churches to moving transportation.

Strøm Festival 2019 takes place August 7. – 10. 2019.

Thanks to our partners
Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Statens Kunstfond, Heineken and Tuborgfondet.