Image
Koncept

Musiklærere i folkeskolen og på musikskoler efterspørger nye kompetencer til musikalsk kreativitet og sammenspil med mange elever. Det er vores erfaring at teknologien giver mange nye muligheder i forhold til at arbejde med kreativitet i det hele taget, og Strøm til Børn formidler konkrete bud på den nødvendige metodebevidsthed.

Strøm til Børn er et nationalt undervisningsinitiativ der har været under udvikling siden 2010. Visionen er at videreformidle metoder til at anvende teknologi som musikalsk udtryksmiddel, så børn og unge ikke kun oplever musik passivt som lytter eller publikum, men med en deltagende tilgang. Vi underviser børn og unge i at anvende teknologi i en skabende proces, og laver desuden opkvalificering workshops for musiklærere med henblik på at de efterfølgende kan inddrage de teknologiske muligheder i deres musikundervisning.

Strøms underviserne er professionelle musikere med kompetencer indenfor klasserumsledelse og anerkendende pædagogik.

Fokus

· At give børn og deres lærere/pædagoger en succesoplevelse med at være kreativt skabende på elektroniske instrumenter
· At give (musik)lærere inspiration og konkrete metoder til at kunne inddrage teknologiske virkemidler i deres undervisning
· At støtte musikfaget, som i mange folkeskoler er hårdt udfordret bl.a. pga. mangel på uddannede musiklærere
· At sætte fokus på hvad musik kan betyde for børns selvværd, når musik er et individuelt udtryksmiddel