Strøm Til Børn

Alternativ musikundervisning for skoleelever
Strøm til Børn er Strøms musikundervisningsprojekt for 5. – 6. klasser i landets folkeskoler, hvor folkeskoleelever over hele landet undervises og guides til at udfolde sig med en iPad som musikinstrument.

Med skoleprojektet Strøm til Børn kommer børn og deres lærere omkring musikudøvelse, musikalsk skaben og musikforståelse i løbet af projektets tre dage. Eleverne er aktive fra første lektion; både i forhold til analyse, forståelse og deres egen musikalske skabelsesproces. Projektet går på tværs af social baggrund og andre forskelle i klassen, da eleverne udfordres i bred forstand med rum til individuelle processer, som kommer positivt til udtryk i musikken.

Med projektet styrkes elevernes evne til at udtrykke sig selvstændigt gennem musik. Mange elever spiller ikke et instrument i en grad, hvor det kan anvendes som udtryksmiddel. Med iPad’en får eleverne mulighed for at skabe og påvirke deres egen lyd, på trods af at de ikke kan frembringe den pågældende lyd, akkordrække eller trommerytme på et traditionelt instrument.

Strøms undervisnings- og videndelingsprogram startede i 2011, hvor et nyt delelement til festivalprogrammet – dengang under navnet Strøm School – blevet introduceret. Børneområdet specifikt fik i Strøm-regi allerede i 2010 sin egen aktivitet, Min Kat Den Danser Techno, og i 2013 blev et decideret elektronisk musikundervisning til børn, Strøm Kids, introduceret. Pilotundervisningsprojektet Den Elektroniske Skolekoncert blev afholdt 2015-2016, har ført en række erfaringer og metoder med sig, der sammen med de mange andre projekter gennem årene, danner udgangspunkt i udviklingen af Strøms nye musikundervisningsformat til landets skoler, Strøm til Børn.

For mere info vedrørende Strøm til Børn kontakt Strøm på info@stromcph.dk.